Ο ιστότοπος Parler θα τεθεί ξανά σε λειτουργία

Ο ιστότοπος Parler θα τεθεί ξανά σε λειτουργία